Kaza Tespit Tutanağı ( Sigorta - Anlaşma Tutanağı)
Kaza Tespit Tutanağı ( Sigorta - Anlaşma Tutanağı)

Kaza Tespit Tutanağı ( Sigorta - Anlaşma Tutanağı)

 

Kaza tespit tutanağına (Sigorta -Anlaşma Tutanağına) itiraz

 

2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin genelge gereği, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabilmektedirler.

 

Bu uygulamanın kanuni dayanağı, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesi 2. fıkrasında yer alan, “Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. ” hükmüdür.

 

 

Kaza tespit tutanağında itiraz süresi

 

Sigorta şirketleri mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı (kazaya karışan) bir defaya mahsus olmak üzere kusur oranlarını bildiriminden 5 iş günü içinde genelge usulüne göre; değerlendirmeye etki edecek ilave bilgi -belge varsa sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilirler. Sigorta şirketleri ise 3 iş günü içinde yeniden değerlendirmede bulunur. Eğer süresi içinde farklı bir merciye yapılmışsa itiraz 5 günlük süre kesilir. Geçen sürelerde özel hukuk yollarına başvurulması gerekmektedir.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014